Prof. Rongjin Li's group

Prof. Dr. Rongjin Li

lirj@tju.edu.cn

No.3 building

No.92 Weijin Road

Nankai District

Tianjin, China